GAsAG spol. s r.o.

SLUŽBY

Naše firma zpracovává všechny stupně projektové dokumentace.
Také jsme schopni pro jednotlivé projekty zajistit dokumentovou část (vyjádření dotčených organizací) a zajistit komunikaci se stavebním úřadem až po vydání jednotlivých rozhodnutí (Územní souhlas, Stavební povolení ap.).
Naše činnost je zaměřena zejména na tyto obory:

  • Plynovodní sítě
  • Přípojky plynu
  • Zásobování plynem
  • Generely plynu obcí a měst
  • Inženýrské stavby
  • Životní prostředí
  • Pozemní stavby
  • Pozemní průmyslové a zemědělské stavby
  • Občanské a bytové stavby
  • Interiér a design

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.