GAsAG spol. s r.o.

Projekty

Zateplování obvodových plášťů budov

V rubrice Reference kabe @ 15.17

Název stavby: Stavební úprava – obvodový plášť provozní budovy v areálu odrůdové zkušebny OPZ ÚKZÚZ v Lednici na Moravě

Investor : ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

 

Snaha po snižování provozních nákladů, stavebně – technický stav objektů i současná legislativa vedou ke snaze po provádění úprav provozovaných budou postavených v 70-tých letech minulého století s využitím tehdy “progresivních” metod.

V areálu odrůdové zkušebny ÚKZÚZ v Lednici byla patrně v roce 1977 až 1978 realizována provozní budova. Byl použit konstrukční systém KORT s opláštěním obvodovými panely kotvenými ke svislým fasádním nosníkům. Plášť tvořily okenní pásy. Okna z ocelových profilů s hliníkovými lištami, parapetní pásy tvoří panely z rámů z ocelových tenkostěnných profilů s vnitřním povrchem ze SDK desek, tepelně izolační výplň cpaná minerální vata 80 mm. Objekt při užívání vykazuje závady vzniklé dnes již překonaným stavebně technickým řešení i stárnutím prvků objektu. Jedná se hlavně o nevyhovující tepelně – izolační vlastnosti obvodových panelů zhoršené prosedáním cpané izolace z minerální vaty. Konstrukce oken neumožňuje splnit tepelně – izolační požadavky ČSN. Okna jsou netěsná zejména za bočního přívalového deště. To je dáno nevhodnými těsnícími profily. Stav je umocněn stárnutím pryže.  Střecha s živičnou natavenou krytinou a nulovým spádem je mnohokrát opravovaná. Protékání za přívalového deště, nebo v období tání sněhu pokračuje.

Cílem stavební úpravy bylo provést úpravu obvodového pláště, která zajistí splnění současných požadavků na tepelně technické parametry obvodových stěn a střešních konstrukcí. Omezením počtu oken a použitím typů s kováním a těsněním typu EURO, případně oken neotvíravých, jsou zajištěny tepelně – technické parametry tohoto konstrukčního dílu a současně vodotěsnost objektu. Střecha byla upravena na sedlovou střechu s malým spádem, provětrávanou, dvouplášťovou se spády střešních rovin 5%.

Projektant návrhem sledoval omezení množství odpadu ponecháních hlavních nosných prvků opláštění s doplněním tepelné izolace. V návrhu řešení byla maximální snaha po eliminaci tepelných mostů.

HPIM1008   Obraz009 POHLEDY_nove-110_BAR.POHLEDY HPIM2031

Snímky dokumentují postup od původní fasády přes provádění po výsledný stav.

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.