GAsAG spol. s r.o.

Projekty

Administrativní a laboratorní komplex v Praze-Motole pro ÚKZÚZ a SZPI

Místo:       Za Opravnou, Praha-Motol
Klient:       Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
                Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Dodavatel: Hlavní objekty areálu Pozemní stavitelství Hodonín, a.s.,
                dokončení 2008 JAPEZ Vranovice, s.r.o.

Datum:      Členěno na několik etap provádění 08/1996 – 08/2008

Dvůr Motol byl v polovině devatenáctého století vybudován řádem Maltézských rytířů. Byl určen k zajišťování převážně zdravotních služeb pro armádu RU. Po roce 1918 byl objekt předán armádě ČS státu. V držení armády byl do roku 1995 kdy byl převeden z MNO na MZ, uživatel ÚKZÚZ.

Rekonstrukce a dostavba projektovaná od r. 1995 vycházela z potřeb ÚKZÚZ a takto byla stanovena projektová koncepce stavby. Na přelomu r. 1998 / 1999 bylo dohodnuto, že část areálu bude užívat SZPI, krajský inspektorát Praha. Projekt 2. etapy výstavby areálu byl příslušným způsobem upraven. Objekty areálu mají převážně laboratorní a administrativní funkci.

Stavby umožňují poskytování služeb potravinářského a zemědělského zkušebnictví v samostatném areálu s celostátním dosahem působnosti. Současně je zajištěno důstojné pracovní prostředí a sociální zázemí pro pracovníky ústavů.

Rekonstrukci zahrnula kompletní obnovu inženýrských sítí a stavebních objektů. V objektech byla umístěna technologie samostatně provozovaných zkušebních laboratoří. Speciální zařízení tvoří laboratorní stoly, digestoře a jednoúčelová zařízení pro provádění rozborů a prací dle zkušební náplně ústavu.

Stavba Areálu od roku 1996-2008
PC170029 Motol_4Motol_6Motol_8 Motol_1 

Stav areálu před rekonstrukcí dokumentuje několik zažloutlých fotografií
100802

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.