GAsAG spol. s r.o.

Projekty

Dětský domov Boskovice

V rubrice Architektura,Občanské stavby kabe @ 10.00

Místo: Boskovice
Klient: Dětský domov a Speciální školy, Boskovice
STUDIE
Datum: 01/2004

Studie zpracovávala rozšíření areálu DD a SŠ Boskovice. Výstavba dětské vesničky se navrhovala situovat na volnou plochu do západního okraje areálu k oplocení poblíž stávajících rodinných domků. Výstavba by byla umístěna uprostřed sadu sloužícího DD jako pěstební plochy. Objekty by byly propojeny se stávajícími částmi areálu buď využitím chodníku, nebo upravenou polní cestou sadem.
Studie navrhuje vybudovat novou část DD o kapacitě 40 dětí rozčleněný do buněk charakteru rodinných domů o kapacitě max. 8 bydlících dětí. V samostatném objektu by byla situována společenská místnost – velká jídelna s navazující přípravnou stravy, administrativní, provozní a skladové místnosti. Domky vesničky by tvořily náves s funkcí venkovního posezení a hřiště pro malé děti, za objekty navrženo hřiště pro děti větší.

Varianta I – přístupová cesta tvoří spirálu                    Varianta II – přístupová cesta tvoří zaoblený čtverec
C2_a_situace-Model C5_a-Model  C2_b_situace-Model C5_b-Model

Provozní objekty společné pro obě varianty
C3-Model C4-Model

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.