GAsAG spol. s r.o.

Reference

Úvodem

V rubrice Reference kabe @ 12.30

Zpracováváme projektovou dokumentaci a zajišťujeme inženýrskou činnost pro vydání územního a stavebního povolení, změny užívání staveb, nebo ohlášení stavebních úprav pro občanské stavby většího rozsahu. Dle naší dokumentace byla realizována výstavba areálu ÚKZÚZ a SZPI v Praze – Motole a provozní budovy JMP, a.s. (nyní JMP Net, s.r.o.) ve Zlíně a Uherském Hradišti. Zpracováváme projekty nástaveb bytových i rodinných domů, projekty na malé administrativní a komerční objekty.
Také zpracováváme dokumentace pro objekty s veřejným obsahem, obchodní a administrativní komplexy, sportovní zařízení apod.

Administrativní stavby, Výzkumné ústavy, Laboratorní stavby, Specializovaná pracoviště
P1140001HPIM1514HPIM15176HRADIŠTĚ UAM2

Stavby veřejné vybavenosti
01 PTAK pták01

Bytové domy, nástavby bytových domů
SVITAVKA01 MINOLTA DIGITAL CAMERA          2

Zateplování obvodových plášťů budov

V rubrice Reference kabe @ 15.17

Název stavby: Stavební úprava – obvodový plášť provozní budovy v areálu odrůdové zkušebny OPZ ÚKZÚZ v Lednici na Moravě

Investor : ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

 

Snaha po snižování provozních nákladů, stavebně – technický stav objektů i současná legislativa vedou ke snaze po provádění úprav provozovaných budou postavených v 70-tých letech minulého století s využitím tehdy “progresivních” metod.

V areálu odrůdové zkušebny ÚKZÚZ v Lednici byla patrně v roce 1977 až 1978 realizována provozní budova. Byl použit konstrukční systém KORT s opláštěním obvodovými panely kotvenými ke svislým fasádním nosníkům. Plášť tvořily okenní pásy. Okna z ocelových profilů s hliníkovými lištami, parapetní pásy tvoří panely z rámů z ocelových tenkostěnných profilů s vnitřním povrchem ze SDK desek, tepelně izolační výplň cpaná minerální vata 80 mm. Objekt při užívání vykazuje závady vzniklé dnes již překonaným stavebně technickým řešení i stárnutím prvků objektu. Jedná se hlavně o nevyhovující tepelně – izolační vlastnosti obvodových panelů zhoršené prosedáním cpané izolace z minerální vaty. Konstrukce oken neumožňuje splnit tepelně – izolační požadavky ČSN. Okna jsou netěsná zejména za bočního přívalového deště. To je dáno nevhodnými těsnícími profily. Stav je umocněn stárnutím pryže.  Střecha s živičnou natavenou krytinou a nulovým spádem je mnohokrát opravovaná. Protékání za přívalového deště, nebo v období tání sněhu pokračuje.

Cílem stavební úpravy bylo provést úpravu obvodového pláště, která zajistí splnění současných požadavků na tepelně technické parametry obvodových stěn a střešních konstrukcí. Omezením počtu oken a použitím typů s kováním a těsněním typu EURO, případně oken neotvíravých, jsou zajištěny tepelně – technické parametry tohoto konstrukčního dílu a současně vodotěsnost objektu. Střecha byla upravena na sedlovou střechu s malým spádem, provětrávanou, dvouplášťovou se spády střešních rovin 5%.

Projektant návrhem sledoval omezení množství odpadu ponecháních hlavních nosných prvků opláštění s doplněním tepelné izolace. V návrhu řešení byla maximální snaha po eliminaci tepelných mostů.

HPIM1008   Obraz009 POHLEDY_nove-110_BAR.POHLEDY HPIM2031

Snímky dokumentují postup od původní fasády přes provádění po výsledný stav.

Café Zatti II

V rubrice Reference kabe @ 10.01

Místo: SC Olympia Brno
Klient: ALKA Trading s.r.o.
Dodavatel:
ZATTI arredamenti snc (ITA)
Datum: 10/2009

Druhá kavárna Café Zatti realizovaná pro firmu Alka Trading. Kavárna byla umístěna do obchodní jednotky v zábavním a obchodním centru Olympia v Modřicích (Brně). Kavárna vystupuje z jednotky předsazeným barem a pódiem se sezením pro hosty. Prostoru podtrhuje italský design a prvky návrhu italské architektky Cristiny Zambonin. V kavárně se sedí na pohodlných italských kožených křesílcích. Převažující materiály v prostoru jsou korian, lakovaná MDF, tvarovaný sádrokarton, koženka a designové tapety firmy Wall & Deco.

MartinKabat 2 004 Martin Kabat-kavarna-2009 040 Martin Kabat-kavarna-2009 080 Martin Kabat-kavarna-2009 084 PB051280 PB051298 MartinKabat 2 052 PB051284 MartinKabat 2 059

Café d’Eiffel

V rubrice Reference kabe @ 16.01

Místo: SC Olympia Brno
Klient: ALKA Trading s.r.o.
Dodavatel:
Emil Jurčák, Integra Group

Datum: 10/2009

Dvoupatrová kavárna umístěná na jednom z nádvoří obchodního centra Olympia Modřice (Brno). Přepracováno z původního návrhu pro společnost Alka Trading. Prostor původně zamýšlené samoobslužné kavárny v průběhu projektu změněn na prostor s obsluhou. Pohodlné posezení v koženkových křeslech vlastní konstrukce firmy Emil Jurčák. Dominují materiály přírodního charakteru. Dýhované a masivní dřevo, podlahy v designu Lapacho a tapety firmy Graham & Brown.

Martin Kabat-kavarna-2009 135 Martin Kabat-kavarna-2009 124 Martin Kabat-kavarna-2009 177 Martin Kabat-kavarna-2009 180 Martin Kabat-kavarna-2009 197 Martin Kabat-kavarna-2009 243

Regulační stanice plynu, měřící a předávací stanice

V rubrice Reference kabe @ 15.15

Zpracováváme projektovou dokumentaci a zajišťujeme inženýrskou činnost pro výstavbu a rekonstrukci VVTL, VTL, STL i NTL regulačních stanic stanic plynu. Kromě využití regulačních stanic v typových prefabrikovaných objektech, zpracováváme pro atypické sestavy technologie individuelní dokumentaci zděných objektů.

Realizace v lokalitách Bezměrov, Prostějov, Brno–Medlánky, Drásov, Dyjákovice, Hevlín a v mnoha dalších.

PA210017PB250011PA210019PB250004

P4230011P1230012Obraz030

Plynové kotelny

V rubrice Reference kabe @ 13.25

Zpracováváme projektovou dokumentaci včetně výkonu inženýrské činnosti pro stavby plynových kotelen. Zajišťujeme rozptylové studie a další související doklady požadované v územním a stavebním řízení.

PB250005

Volejbalový klub GAsAG Brno

V rubrice Reference kabe @ 9.00

volejbalgasag

Firma GAsAG podporuje od svého založení amatérský volejbal v Brně a byla mimo jiné patronem mnoha podniků veteránské volejbalové tour.

Vila Hemzal

V rubrice Reference kabe @ 9.00

Místo: Vranov u Brna
Klient: Manželé Hemzalovi
Dodavatel: stavba realizována svépomocí, interiéry Nábytek Kozdera
Datum: 06/2009

Přestavbou bývalé lovecké chaty z 30.let minulého století byla realizována Vila Hemzal. Dům s poměrně velkou zahradou sousedí s lesem. Stavba byla v průběhu svého “života” několikrát přestavována, nicméně poslední přestavba změnila stavbu k nepoznání.
Spodní stavba byla ponechána a na ni byl postaven “nový” objekt se zachováním původních půdorysných rozměrů. Vznikla tak dvoupodlažní stavba se stanovou střechou (požadavek obce Vranov). V interiérech i exteriéru  byl kladen důraz na detail, se zachováním maximálně možné funkce objektu. Výsledkem je objekt ze dvou stran (uliční a lesní) otevřený do přírody a z bočních stran oddělený od sousedních objektů. Přestavba zahrnovala i zahradní altán, stavbu bazénu a přestavbu zahrady včetně oplocení.
Stavba myslela i na ekologii – řešena jako pasivní dům, vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch a například na kanalizaci použit separační “samočisticí” systém malé domovní ČOV.

Exteriéry a zahrada
Vranov cut 038 Vranov cut 042 Vranov cut 021 Vranov cut 057 Vranov cut 047 Vranov cut 046 Vranov cut 041

Interiéry a design
Vranov cut 078 Vranov cut 093 Vranov cut 109 Vranov cut 074 Vranov cut 075 Vranov cut 077 Vranov cut 088

Původní vzhled objektu (leden2007)
P1220141 P1220223 

Administrativní a laboratorní komplex v Praze-Motole pro ÚKZÚZ a SZPI

V rubrice Reference kabe @ 12.00

Místo:       Za Opravnou, Praha-Motol
Klient:       Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
                Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Dodavatel: Hlavní objekty areálu Pozemní stavitelství Hodonín, a.s.,
                dokončení 2008 JAPEZ Vranovice, s.r.o.

Datum:      Členěno na několik etap provádění 08/1996 – 08/2008

Dvůr Motol byl v polovině devatenáctého století vybudován řádem Maltézských rytířů. Byl určen k zajišťování převážně zdravotních služeb pro armádu RU. Po roce 1918 byl objekt předán armádě ČS státu. V držení armády byl do roku 1995 kdy byl převeden z MNO na MZ, uživatel ÚKZÚZ.

Rekonstrukce a dostavba projektovaná od r. 1995 vycházela z potřeb ÚKZÚZ a takto byla stanovena projektová koncepce stavby. Na přelomu r. 1998 / 1999 bylo dohodnuto, že část areálu bude užívat SZPI, krajský inspektorát Praha. Projekt 2. etapy výstavby areálu byl příslušným způsobem upraven. Objekty areálu mají převážně laboratorní a administrativní funkci.

Stavby umožňují poskytování služeb potravinářského a zemědělského zkušebnictví v samostatném areálu s celostátním dosahem působnosti. Současně je zajištěno důstojné pracovní prostředí a sociální zázemí pro pracovníky ústavů.

Rekonstrukci zahrnula kompletní obnovu inženýrských sítí a stavebních objektů. V objektech byla umístěna technologie samostatně provozovaných zkušebních laboratoří. Speciální zařízení tvoří laboratorní stoly, digestoře a jednoúčelová zařízení pro provádění rozborů a prací dle zkušební náplně ústavu.

Stavba Areálu od roku 1996-2008
PC170029 Motol_4Motol_6Motol_8 Motol_1 

Stav areálu před rekonstrukcí dokumentuje několik zažloutlých fotografií
100802

Restaurant Comodo

V rubrice Reference kabe @ 13.00

Místo: Brno, Hrnčířská 5
Klient: Petr Hanák, Patrik Hemzal 
Dodavatel: Nábytek Kozdera
Datum: 06/2007

Na ulici Hrnčířská byla v nebytových prostorách objektu realizována restaurace Comodo. Zadání investora bylo poměrně náročné, nicméně se podařilo převést do reality. Prostory byly umístěny do dvou podlaží. V prvním podlaží vznikly 2 kategorie sezení. Kavárenské na čalouněném nábytku a druhá část ve stylu “steakhouse”. Tato část řešena netradičně stoly s vysokým sezením. Prostoru dominuje zděný bar se dřevem z masivu. V prostoru ponechány některé původní prvky zařízení domu, například štukově zdobený klenutý oblouk rozdělující bar na výčep a kavárenský kout. Spodní patro pak slouží jako sezení stranou, pro obchodní jednání, případně pro podnikové večírky.

Komodo 2009 140 Komodo 2009 100 Komodo 2009 006 Komodo 2009 088 Komodo 2009 028 Komodo 2009 019 Komodo 2009 023 Komodo 2009 069 Komodo 2009 063

« Starší příspěvky

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.