GAsAG spol. s r.o.

Občanské stavby

Úvodem

V rubrice Občanské stavby kabe @ 12.30

Zpracováváme projektovou dokumentaci a zajišťujeme inženýrskou činnost pro vydání územního a stavebního povolení, změny užívání staveb, nebo ohlášení stavebních úprav pro občanské stavby většího rozsahu. Dle naší dokumentace byla realizována výstavba areálu ÚKZÚZ a SZPI v Praze – Motole a provozní budovy JMP, a.s. (nyní JMP Net, s.r.o.) ve Zlíně a Uherském Hradišti. Zpracováváme projekty nástaveb bytových i rodinných domů, projekty na malé administrativní a komerční objekty.
Také zpracováváme dokumentace pro objekty s veřejným obsahem, obchodní a administrativní komplexy, sportovní zařízení apod.

Administrativní stavby, Výzkumné ústavy, Laboratorní stavby, Specializovaná pracoviště
P1140001HPIM1514HPIM15176HRADIŠTĚ UAM2

Stavby veřejné vybavenosti
01 PTAK pták01

Bytové domy, nástavby bytových domů
SVITAVKA01 MINOLTA DIGITAL CAMERA          2

Zateplování obvodových plášťů budov

V rubrice Občanské stavby kabe @ 15.17

Název stavby: Stavební úprava – obvodový plášť provozní budovy v areálu odrůdové zkušebny OPZ ÚKZÚZ v Lednici na Moravě

Investor : ČR – Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, organizační složka státu

 

Snaha po snižování provozních nákladů, stavebně – technický stav objektů i současná legislativa vedou ke snaze po provádění úprav provozovaných budou postavených v 70-tých letech minulého století s využitím tehdy “progresivních” metod.

V areálu odrůdové zkušebny ÚKZÚZ v Lednici byla patrně v roce 1977 až 1978 realizována provozní budova. Byl použit konstrukční systém KORT s opláštěním obvodovými panely kotvenými ke svislým fasádním nosníkům. Plášť tvořily okenní pásy. Okna z ocelových profilů s hliníkovými lištami, parapetní pásy tvoří panely z rámů z ocelových tenkostěnných profilů s vnitřním povrchem ze SDK desek, tepelně izolační výplň cpaná minerální vata 80 mm. Objekt při užívání vykazuje závady vzniklé dnes již překonaným stavebně technickým řešení i stárnutím prvků objektu. Jedná se hlavně o nevyhovující tepelně – izolační vlastnosti obvodových panelů zhoršené prosedáním cpané izolace z minerální vaty. Konstrukce oken neumožňuje splnit tepelně – izolační požadavky ČSN. Okna jsou netěsná zejména za bočního přívalového deště. To je dáno nevhodnými těsnícími profily. Stav je umocněn stárnutím pryže.  Střecha s živičnou natavenou krytinou a nulovým spádem je mnohokrát opravovaná. Protékání za přívalového deště, nebo v období tání sněhu pokračuje.

Cílem stavební úpravy bylo provést úpravu obvodového pláště, která zajistí splnění současných požadavků na tepelně technické parametry obvodových stěn a střešních konstrukcí. Omezením počtu oken a použitím typů s kováním a těsněním typu EURO, případně oken neotvíravých, jsou zajištěny tepelně – technické parametry tohoto konstrukčního dílu a současně vodotěsnost objektu. Střecha byla upravena na sedlovou střechu s malým spádem, provětrávanou, dvouplášťovou se spády střešních rovin 5%.

Projektant návrhem sledoval omezení množství odpadu ponecháních hlavních nosných prvků opláštění s doplněním tepelné izolace. V návrhu řešení byla maximální snaha po eliminaci tepelných mostů.

HPIM1008   Obraz009 POHLEDY_nove-110_BAR.POHLEDY HPIM2031

Snímky dokumentují postup od původní fasády přes provádění po výsledný stav.

Administrativní a laboratorní komplex v Praze-Motole pro ÚKZÚZ a SZPI

Místo:       Za Opravnou, Praha-Motol
Klient:       Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
                Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Dodavatel: Hlavní objekty areálu Pozemní stavitelství Hodonín, a.s.,
                dokončení 2008 JAPEZ Vranovice, s.r.o.

Datum:      Členěno na několik etap provádění 08/1996 – 08/2008

Dvůr Motol byl v polovině devatenáctého století vybudován řádem Maltézských rytířů. Byl určen k zajišťování převážně zdravotních služeb pro armádu RU. Po roce 1918 byl objekt předán armádě ČS státu. V držení armády byl do roku 1995 kdy byl převeden z MNO na MZ, uživatel ÚKZÚZ.

Rekonstrukce a dostavba projektovaná od r. 1995 vycházela z potřeb ÚKZÚZ a takto byla stanovena projektová koncepce stavby. Na přelomu r. 1998 / 1999 bylo dohodnuto, že část areálu bude užívat SZPI, krajský inspektorát Praha. Projekt 2. etapy výstavby areálu byl příslušným způsobem upraven. Objekty areálu mají převážně laboratorní a administrativní funkci.

Stavby umožňují poskytování služeb potravinářského a zemědělského zkušebnictví v samostatném areálu s celostátním dosahem působnosti. Současně je zajištěno důstojné pracovní prostředí a sociální zázemí pro pracovníky ústavů.

Rekonstrukci zahrnula kompletní obnovu inženýrských sítí a stavebních objektů. V objektech byla umístěna technologie samostatně provozovaných zkušebních laboratoří. Speciální zařízení tvoří laboratorní stoly, digestoře a jednoúčelová zařízení pro provádění rozborů a prací dle zkušební náplně ústavu.

Stavba Areálu od roku 1996-2008
PC170029 Motol_4Motol_6Motol_8 Motol_1 

Stav areálu před rekonstrukcí dokumentuje několik zažloutlých fotografií
100802

Café Greenbus

V rubrice Architektura,Design,Občanské stavby kabe @ 9.00

Místo: Nádražní ul., Brno
Klient: Richard Pliska
STUDIE
Datum: 02/2006

Stavba Café Greenbus byla situována na parkoviště naproti známého brněnského hotelu Grand. Měla nahradit nevzhlednou tabákovou trafiku a nabídnout čekajícím na odjezd autobusových spojů pohodlné prostředí kavárny-čekárny spojené s několika obchůdky. Součástí objektu byly dodnes absentující veřejné záchodky pro cestující. Po spojení investora s DPmB byly v části objektu umístěny čekací místnosti pro náhradní řidiče MHD. Celý objekt měl navázat na již dávno zaniklou slávu autobusového nádraží “U Grandu” a imitoval svým tvarem autobusy doby 50. a 60.let. I použité materiály navazovaly na automobilový průmysl, použité bylo sklo a nerezový plech. Bohužel pro zvýšené náklady na stavbu a neschopnost dohody mezi investorem a DPmB se stavba i přes vydané územní rozhodnutí  nerealizovala.

m_247 G_BUS_půdorys G_BUS STAVEBNÍ 1_100-Model G_BUS_pohledy

01 02 03 04

Palác Opposite

V rubrice Architektura,Design,Občanské stavby kabe @ 9.00

Místo: Trnitá, Brno
Klient: Jiří Hos, Radek Konečný
STUDIE
Datum: 06/2005

V roce 2005 naše kancelář zpracovávala studii na umístění stavby na místě dnešního paláce Triniti vedle Galerie Vaňkovky. Úvodní studie přistupovaly ke stavbě velmi velkoryse a snažily se najít kontrast mezi Obchodní galerií Vaňkovka a totalitním skvostem Tesco. Stavbu dle vlastních návrhů realizovala kancelář Hrůša-Pelčák.

3 4 8 2 6

b9 b8 b6 b7a

Nástavba bytového domu Fišova

V rubrice Architektura,Občanské stavby kabe @ 12.00

Místo: Fišova ul., Brno
Klient: Jiří Hos
STUDIE
Datum: 06/2005

Studie nástavby bytového domu ve Fišově ulici v Brně – Černých Polích. Projekt se pokusil o nový přístup k chápání nástavby jako formy maximálního využití plochy pod nástavbou samotnou. Ve dvou podlažích se střídají jednotlivé bytové buňky tak, že mezi sebou vytváří volnou venkovní plochu terasy s užitnou plochou bytu. Studie nabídla kontrast k současnému trendu sedlových nebo mansardových nástaveb na bytových domech z období normalizace.

PICT0006          MINOLTA DIGITAL CAMERA

Centrum pojištění 1.AZ Makléřská

V rubrice Architektura,Interiér,Občanské stavby kabe @ 13.00

Místo: U Červeného mlýna, Brno
Klient: 
1.AZ Makléřská 
Dodavatel: neuvedeno
Datum: 05/2005

Pro společnost 1.AZ Makléřská byla zpracována studie a projekt pro přestavbu historického objektu z 19.století na ulici U Červeného mlýna v Brně. Projekt se pokusil najít přirozený kontrast mezi historií objektu a moderním přístupem současné architektury. Stavba byla realizována v odlišné variantě, nicméně podstata návrhu snoubit historii s modernou byla zachována.

                          titl 12 22

2_půdorys1np_jednani 2_půdorys1np_prednasky 6_pracovni stůl 8_vstupni prostor 10_pohledjizni 11-pohledsevzap

Dětský domov Boskovice

V rubrice Architektura,Občanské stavby kabe @ 10.00

Místo: Boskovice
Klient: Dětský domov a Speciální školy, Boskovice
STUDIE
Datum: 01/2004

Studie zpracovávala rozšíření areálu DD a SŠ Boskovice. Výstavba dětské vesničky se navrhovala situovat na volnou plochu do západního okraje areálu k oplocení poblíž stávajících rodinných domků. Výstavba by byla umístěna uprostřed sadu sloužícího DD jako pěstební plochy. Objekty by byly propojeny se stávajícími částmi areálu buď využitím chodníku, nebo upravenou polní cestou sadem.
Studie navrhuje vybudovat novou část DD o kapacitě 40 dětí rozčleněný do buněk charakteru rodinných domů o kapacitě max. 8 bydlících dětí. V samostatném objektu by byla situována společenská místnost – velká jídelna s navazující přípravnou stravy, administrativní, provozní a skladové místnosti. Domky vesničky by tvořily náves s funkcí venkovního posezení a hřiště pro malé děti, za objekty navrženo hřiště pro děti větší.

Varianta I – přístupová cesta tvoří spirálu                    Varianta II – přístupová cesta tvoří zaoblený čtverec
C2_a_situace-Model C5_a-Model  C2_b_situace-Model C5_b-Model

Provozní objekty společné pro obě varianty
C3-Model C4-Model

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.