GAsAG spol. s r.o.

Architektura

Vila Hemzal

V rubrice Architektura,Design,Interiér kabe @ 9.00

Místo: Vranov u Brna
Klient: Manželé Hemzalovi
Dodavatel: stavba realizována svépomocí, interiéry Nábytek Kozdera
Datum: 06/2009

Přestavbou bývalé lovecké chaty z 30.let minulého století byla realizována Vila Hemzal. Dům s poměrně velkou zahradou sousedí s lesem. Stavba byla v průběhu svého “života” několikrát přestavována, nicméně poslední přestavba změnila stavbu k nepoznání.
Spodní stavba byla ponechána a na ni byl postaven “nový” objekt se zachováním původních půdorysných rozměrů. Vznikla tak dvoupodlažní stavba se stanovou střechou (požadavek obce Vranov). V interiérech i exteriéru  byl kladen důraz na detail, se zachováním maximálně možné funkce objektu. Výsledkem je objekt ze dvou stran (uliční a lesní) otevřený do přírody a z bočních stran oddělený od sousedních objektů. Přestavba zahrnovala i zahradní altán, stavbu bazénu a přestavbu zahrady včetně oplocení.
Stavba myslela i na ekologii – řešena jako pasivní dům, vytápění pomocí tepelného čerpadla vzduch-vzduch a například na kanalizaci použit separační “samočisticí” systém malé domovní ČOV.

Exteriéry a zahrada
Vranov cut 038 Vranov cut 042 Vranov cut 021 Vranov cut 057 Vranov cut 047 Vranov cut 046 Vranov cut 041

Interiéry a design
Vranov cut 078 Vranov cut 093 Vranov cut 109 Vranov cut 074 Vranov cut 075 Vranov cut 077 Vranov cut 088

Původní vzhled objektu (leden2007)
P1220141 P1220223 

Administrativní a laboratorní komplex v Praze-Motole pro ÚKZÚZ a SZPI

Místo:       Za Opravnou, Praha-Motol
Klient:       Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
                Státní zemědělská a potravinářská inspekce
Dodavatel: Hlavní objekty areálu Pozemní stavitelství Hodonín, a.s.,
                dokončení 2008 JAPEZ Vranovice, s.r.o.

Datum:      Členěno na několik etap provádění 08/1996 – 08/2008

Dvůr Motol byl v polovině devatenáctého století vybudován řádem Maltézských rytířů. Byl určen k zajišťování převážně zdravotních služeb pro armádu RU. Po roce 1918 byl objekt předán armádě ČS státu. V držení armády byl do roku 1995 kdy byl převeden z MNO na MZ, uživatel ÚKZÚZ.

Rekonstrukce a dostavba projektovaná od r. 1995 vycházela z potřeb ÚKZÚZ a takto byla stanovena projektová koncepce stavby. Na přelomu r. 1998 / 1999 bylo dohodnuto, že část areálu bude užívat SZPI, krajský inspektorát Praha. Projekt 2. etapy výstavby areálu byl příslušným způsobem upraven. Objekty areálu mají převážně laboratorní a administrativní funkci.

Stavby umožňují poskytování služeb potravinářského a zemědělského zkušebnictví v samostatném areálu s celostátním dosahem působnosti. Současně je zajištěno důstojné pracovní prostředí a sociální zázemí pro pracovníky ústavů.

Rekonstrukci zahrnula kompletní obnovu inženýrských sítí a stavebních objektů. V objektech byla umístěna technologie samostatně provozovaných zkušebních laboratoří. Speciální zařízení tvoří laboratorní stoly, digestoře a jednoúčelová zařízení pro provádění rozborů a prací dle zkušební náplně ústavu.

Stavba Areálu od roku 1996-2008
PC170029 Motol_4Motol_6Motol_8 Motol_1 

Stav areálu před rekonstrukcí dokumentuje několik zažloutlých fotografií
100802

Restaurant Comodo

V rubrice Architektura,Design,Interiér kabe @ 13.00

Místo: Brno, Hrnčířská 5
Klient: Petr Hanák, Patrik Hemzal 
Dodavatel: Nábytek Kozdera
Datum: 06/2007

Na ulici Hrnčířská byla v nebytových prostorách objektu realizována restaurace Comodo. Zadání investora bylo poměrně náročné, nicméně se podařilo převést do reality. Prostory byly umístěny do dvou podlaží. V prvním podlaží vznikly 2 kategorie sezení. Kavárenské na čalouněném nábytku a druhá část ve stylu “steakhouse”. Tato část řešena netradičně stoly s vysokým sezením. Prostoru dominuje zděný bar se dřevem z masivu. V prostoru ponechány některé původní prvky zařízení domu, například štukově zdobený klenutý oblouk rozdělující bar na výčep a kavárenský kout. Spodní patro pak slouží jako sezení stranou, pro obchodní jednání, případně pro podnikové večírky.

Komodo 2009 140 Komodo 2009 100 Komodo 2009 006 Komodo 2009 088 Komodo 2009 028 Komodo 2009 019 Komodo 2009 023 Komodo 2009 069 Komodo 2009 063

RD manželů Martíškových

V rubrice Architektura kabe @ 13.00

Místo: Pozděchov
Klient: Manželé Martíškovi
Dodavatel: realizováno svépomocí
Datum: 12/2006

Přestavba rozestavěného RD na moderní objekt určený k venkovskému životu. Místo garáže navržen prostorný obývací pokoj spojený s kuchyní, celý prostor půdní vestavby přestavěn na bydlení. Stavba zachovává ráz venkovského stavení, přičemž v sobě kloubí prvky moderního příměstského bydlení.

PŘÍZEMÍ PATRO

PTAK 1 PTAK 2 PTAK 3

Café Greenbus

V rubrice Architektura,Design,Občanské stavby kabe @ 9.00

Místo: Nádražní ul., Brno
Klient: Richard Pliska
STUDIE
Datum: 02/2006

Stavba Café Greenbus byla situována na parkoviště naproti známého brněnského hotelu Grand. Měla nahradit nevzhlednou tabákovou trafiku a nabídnout čekajícím na odjezd autobusových spojů pohodlné prostředí kavárny-čekárny spojené s několika obchůdky. Součástí objektu byly dodnes absentující veřejné záchodky pro cestující. Po spojení investora s DPmB byly v části objektu umístěny čekací místnosti pro náhradní řidiče MHD. Celý objekt měl navázat na již dávno zaniklou slávu autobusového nádraží “U Grandu” a imitoval svým tvarem autobusy doby 50. a 60.let. I použité materiály navazovaly na automobilový průmysl, použité bylo sklo a nerezový plech. Bohužel pro zvýšené náklady na stavbu a neschopnost dohody mezi investorem a DPmB se stavba i přes vydané územní rozhodnutí  nerealizovala.

m_247 G_BUS_půdorys G_BUS STAVEBNÍ 1_100-Model G_BUS_pohledy

01 02 03 04

Palác Opposite

V rubrice Architektura,Design,Občanské stavby kabe @ 9.00

Místo: Trnitá, Brno
Klient: Jiří Hos, Radek Konečný
STUDIE
Datum: 06/2005

V roce 2005 naše kancelář zpracovávala studii na umístění stavby na místě dnešního paláce Triniti vedle Galerie Vaňkovky. Úvodní studie přistupovaly ke stavbě velmi velkoryse a snažily se najít kontrast mezi Obchodní galerií Vaňkovka a totalitním skvostem Tesco. Stavbu dle vlastních návrhů realizovala kancelář Hrůša-Pelčák.

3 4 8 2 6

b9 b8 b6 b7a

Nástavba bytového domu Fišova

V rubrice Architektura,Občanské stavby kabe @ 12.00

Místo: Fišova ul., Brno
Klient: Jiří Hos
STUDIE
Datum: 06/2005

Studie nástavby bytového domu ve Fišově ulici v Brně – Černých Polích. Projekt se pokusil o nový přístup k chápání nástavby jako formy maximálního využití plochy pod nástavbou samotnou. Ve dvou podlažích se střídají jednotlivé bytové buňky tak, že mezi sebou vytváří volnou venkovní plochu terasy s užitnou plochou bytu. Studie nabídla kontrast k současnému trendu sedlových nebo mansardových nástaveb na bytových domech z období normalizace.

PICT0006          MINOLTA DIGITAL CAMERA

Centrum pojištění 1.AZ Makléřská

V rubrice Architektura,Interiér,Občanské stavby kabe @ 13.00

Místo: U Červeného mlýna, Brno
Klient: 
1.AZ Makléřská 
Dodavatel: neuvedeno
Datum: 05/2005

Pro společnost 1.AZ Makléřská byla zpracována studie a projekt pro přestavbu historického objektu z 19.století na ulici U Červeného mlýna v Brně. Projekt se pokusil najít přirozený kontrast mezi historií objektu a moderním přístupem současné architektury. Stavba byla realizována v odlišné variantě, nicméně podstata návrhu snoubit historii s modernou byla zachována.

                          titl 12 22

2_půdorys1np_jednani 2_půdorys1np_prednasky 6_pracovni stůl 8_vstupni prostor 10_pohledjizni 11-pohledsevzap

Dětský domov Boskovice

V rubrice Architektura,Občanské stavby kabe @ 10.00

Místo: Boskovice
Klient: Dětský domov a Speciální školy, Boskovice
STUDIE
Datum: 01/2004

Studie zpracovávala rozšíření areálu DD a SŠ Boskovice. Výstavba dětské vesničky se navrhovala situovat na volnou plochu do západního okraje areálu k oplocení poblíž stávajících rodinných domků. Výstavba by byla umístěna uprostřed sadu sloužícího DD jako pěstební plochy. Objekty by byly propojeny se stávajícími částmi areálu buď využitím chodníku, nebo upravenou polní cestou sadem.
Studie navrhuje vybudovat novou část DD o kapacitě 40 dětí rozčleněný do buněk charakteru rodinných domů o kapacitě max. 8 bydlících dětí. V samostatném objektu by byla situována společenská místnost – velká jídelna s navazující přípravnou stravy, administrativní, provozní a skladové místnosti. Domky vesničky by tvořily náves s funkcí venkovního posezení a hřiště pro malé děti, za objekty navrženo hřiště pro děti větší.

Varianta I – přístupová cesta tvoří spirálu                    Varianta II – přístupová cesta tvoří zaoblený čtverec
C2_a_situace-Model C5_a-Model  C2_b_situace-Model C5_b-Model

Provozní objekty společné pro obě varianty
C3-Model C4-Model

Vítejte na stránkách GAsAG, společnosti zabývající se projekční a inženýrskou činností, architekturou, interiéry a designem.